Loimujunnujen sääntömääräinen kevätkokous 26.5. klo 17

Loimujunnujen sääntömääräinen kevätkokous pidetään Raision ABC:lla 26.5. klo 17. Tervetuloa osallistumaan runsain joukoin!

Sääntöjen mukaan kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat.

– Avataan kokous
– Valitaan kokoukselle
– puheenjohtaja
– sihteeri
– kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
– ääntenlaskijat

– Todetaan läsnä olevat äänioikeutetut jäsenet
– Todetaan kokouksen päätösvaltaisuus
– Päätetään mitkä urheilulajit ovat seuran ohjelmassa tulevana toimikautena
– Päätetään jäsenyydestä muissa järjestöissä ja yhteisöissä
– Vahvistetaan liittymis- , jäsen- kannattajajäsenmaksujen suuruus
– Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio
– Määrätään seuran johtokunnan jäsenille ja tilintarkastajille maksettavien palkkioiden, matkakorvausten ja päivärahojen suuruudesta
– Päätetään seuran johtokunnan jäsenten lukumäärästä
– Valitaan jäsenten keskuudesta johtokunnan puheenjohtaja
– Valitaan johtokunnan muut jäsenet
– Valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa/toiminnantarkastajaa ja vastaava määrä varatilintarkastajia/toiminnantarkastajia
– Päätetään seuran edustajista niihin järjestöihin ja yhteisöihin, joissa seura on jäsenenä
– Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
– Päätetään kokous