Loimujunnut mukaan Tähtiseura-ohjelmaan

Loimujunnut lähtee mukaan Tähtiseura-ohjelmaan tavoittelemaan lasten ja nuorten toiminnan tähtimerkkiä. Tähtiseura-ohjelma on Olympiakomitean, lajiliittojen ja aluejärjestöjen yhteinen laatuohjelma, jonka tarkoituksena on tukea ja kehittää seuratoimintaa.  Tähtiseurassa toiminta on laadukasta ja vastuullista ja toimintaa tarkastellaan ja kehitetään säännöllisesti. Tähtimerkin saaneessa seurassa toimitaan vastuullisesti, kuunnellaan ja kannustetaan osallistujia, reagoidaan ympärillä tapahtuviin muutoksiin, toimitaan modernisti ja vaikutetaan toimintaympäristöön.

Loimu aloittaa kehitystyön seuraavista osa-alueista; johtaminen ja hallinto sekä seuran ihmiset. Ensimmäisen konkreettisena askeleena on palautekyselyn toteuttaminen seuratoimijoille. Muut tähtiseura-ohjelman osa-alueet ovat urheilutoiminta ja aineelliset resurssit, joihin paneudutaan myöhemmin. Tähtiseura-ohjelman ympärille ollaan kokoamassa kehittämistiimiä, jonka tarkoituksena on koordinoida ohjelman etenemistä sekä osallistaa isompaa joukkoa kehitystyöhön eri vaiheissa.